Agenda 88

agenda 88

Del 28 de setembre al 3 d’octubre
Visita del Germà Jesús Miguel Zamora als Germans de Romania

1 d’octubre
Reunió Caps d’Estudi d’ESO
Casal Sant Gervasi
Visita a Premià de Mar
Gmà. Visitador i Director Xarxa

2 d’octubre
Reunió Equip Motor FAIG
Casal Sant Gervasi
Visita a la Casa Provincial
Gmà. Visitador

Del 3 a 5 d’octubre
Consell Directiu ASSEDIL
Brussel•les
Visita a la Comunitat del Campus Univ. BCN
Gmà. Visitador

4 i 5 d’octubre
Consell del Districte
Centre La Salle ARLEP (Madrid)

Del 4 al 6 d’octubre
6º Trobada d’Antics Alumnes La Salle.
Valladolid

Del 6 al 11 d’octubre
Formació de Directius de La Salle
Roma

7 d’octubre
Reunió EAS (matí)
Casa Provincial
Reunió GACG (tarda)
Casa Provincial

8 d’octubre

Reunió Coordinadores Edu. Infantil
Col•legi La Salle Tarragona
Reunió Directors de Comunitat
Casal Sant Martí Sesgueioles

9 d’octubre
Visita a Comtal
Gmà. Visitador i Director Xarxa

9 i 10 d’octubre
Curs ERE ESO
Casal Sant Martí Sesgueioles – Barcelona

10 d’octubre
Consell d’Administració “Ediciones La Salle”
Centre La Salle ARLEP (Madrid)
Visita a Berga
Gmà. Visitador i Director Xarxa

11 d’octubre
Visita a Sant Martí Sesgueioles
Gmà. Visitador

13 d’octubre
Beatificació Germans Màrtirs del Segle XX a Tarragona
“Complex Educatiu” i Col•legi La Salle de Tarragona

14 d’octubre
Reunió EAS (matí)
Casa Provincial
Reunió EAS I Equip Directiu Campus (tarda)
Campus Univ. BCN

15 d’octubre
CMEL Catalunya
Casa Provincial – Barcelona

16 d’octubre
Reunió Coordinadors/es ULISSES
Casal Sant Gervasi

17 i 18 d’octubre
Consell Districtal de la MEL
Centre La Salle ARLEP (Madrid)

17 d’octubre
Dia Internacional per a la eradicació de la pobresa

18 d’octubre
Reunió Equip MCiA
Casa Provincial

19 d’octubre
Formació Bíblica (Germans i Associats)
Casal Sant Gervasi

Del 19 al 25 d’octubre
Recés Germans Visitadors i EAD
Bujedo

21 d’octubre
Avaluació Institucional a La Salle Girona

Dia 22 d’octubre
Reunió Coordinadors/es de Qualitat
Casal Sant Gervasi
Reunió Equip de Recursos de la Xarxa
Casa Provincial
Reunió Equip de Pedagogia
Col•legi La Salle Reus

23 d’octubre
Reunió Responsables FAIG
Casal Sant Gervasi

23 i 24 d’octubre
FEM XAS!
Sant Martí Sesgueioles
FICAT 13a promoció
Sant Martí Sesgueioles

26 d’octubre
Reunió “Observatori de la Vida del Germà”
Centre ARLEP Madrid

Dies 26 i 27
“Dies Comunitaris”

28 d’octubre
Reunió EAS
Casa Provincial

Del 28 d’octubre al 29 de novembre
CIL: Pastoral Vocacional
Casa Generalícia. Roma

29 d’octubre
Visita a Palamós
Gmà. Visitador i Director Xarxa
Coordinadors/es Educ. Indantil
Casal Sant Gervasi
Reunió equip Assessor Recursos i Patrimoni dels Germans
Casa Provincial

Dies 29 i 30 d’octubre
FEM XAS!
Sant Martí Sesgueioles

31 d’octubre
Visita i Retorn Avaluació Institucional a Girona
Gmà. Visitador i Director Xarxa

Anuncis