La Salle Palamós, premiat per per l’Institut Escalae per els seus projectes de millora a l’ensenyament

La Salle Palamós ha assolit la Certificació Inicial de Millora Continuada a l’ensenyament-aprenentatge d’Infantil i Primària.

Imatge

Aquet 2013 comencem el curs felicitant a tots els membres de La Salle Palamós, que gràcies al seu esforç i a la seva feina i il·lusió han aconseguit la Certificació Inicial de Millora Continuada a l’enseyament-aprenentatge en les etapes d’Infantil i Primària.

Després de certificar-se en Qualitat amb el sistema de gestió ISO 9001, els responsables del centre tenien la necessitat de garantir, davant la Comunitat Educativa i grups d’interès, la qualitat en els processos d’ensenyament aprenentatge. Responent a aquesta necessitat, amb l’ajuda de l’Institut Escalae, han tingut la possibilitat de realitzar aquest procés de certificació de la qualitat a les aules, un cop implementat el Pla Estratègic Pedagògic.

L’organisme de certificació Eduqatia s’ha encarregat de fer les auditories externes, tenint sempre present els criteris marcats, des de la formació i acreditació dels auditors fins al contrast dels resultats obtinguts, passant pel seguiment i el control tècnic de les auditories, així com en l’emissió del certificat corresponent, un cop superat el procés. El certificat atorgat verifica que a La Salle Palamós es treballa en el disseny i/o implantació d’ almenys una proposta de millora, sota la metodologia Escalae de Comunitats per a la Institucionalització de la Pràctica Educativa (CIPE). Aquesta certificació té una validesa d’un any a partir de l’emissió del certificat i només és possible prorrogar per un any més si en l’auditoria posterior  verifica que no s’ha arribat al següent nivell de certificació (Nivell 20-100: Qualitat de l’Ensenyament-aprenentatge).

Segons explica Dante de Zabaleta, Director de La Salle Palamós, “aquest sistema utilitza l’essència de la formació docent, els projectes de millora i els sistemes de qualitat, però des d’una nova òptica que permet garantir una transferència entre la teoria i la pràctica pedagògiques”. A més, confirma que “cadascuna de les fases del Sistema Escalae està dissenyada per garantir la millora contínua en els processos d’ensenyament-aprenentatge, a més del desenvolupament d’una cultura professional docent que hem vist que ens porta a una major fonamentació pedagògica de la nostra pràctica educativa i de la metodologia lasal·liana, així com al desenvolupament del treball col·laboratiu entre iguals”.

Al centre de Palamós entenen que “aquest sistema que tenim té un caràcter permanent, tot i que lliurement es poden implementar les fases que desitgin per adaptar-lo al context i realitat de cada centre escolar lasal·lià”. Ara bé, aquells centres que decideixin implementar aquest sistema i avançar en cadascuna de les seves fases, entenem que ho tenen més fàcil per garantir almenys l’aplicació d’una pauta de treball comú a les aules per curs escolar, mitjançant una metodologia de Comunitats d’ Aprenentatge Professional, amb tots els beneficis que això comporta per a la seva comunitat educativa i el seu prestigi.

Així mateix, afirmen que el Sistema Escalae funciona, “sempre que els membres del centre escolar estiguin disposats a realitzar una aposta clara per la millora contínua i permanent de la seva pràctica educativa, acollint cadascuna de les fases del Model amb el rigor que es mereix”.

Anuncis